Các VBPL liên quan đến lĩnh vực TKCN trên biển

Các VBPL liên quan đến lĩnh vực TKCN trên biển

Các VBPL liên quan đến lĩnh vực TKCN trên biển

Các VBPL liên quan đến lĩnh vực TKCN trên biển

Các VBPL liên quan đến lĩnh vực TKCN trên biển
Trang chủ » Thông tin pháp luật » Các VBPL liên quan đến lĩnh vực TKCN trên biển

Đường dây nóng

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: Số 11A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37683050 (24/24h)
Fax: 024.37683048
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I
Địa chỉ: 34/33 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 02253.759.508 (24/24h)
Fax: 02253.759.507
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II
Địa chỉ: Đường Hoàng Sa, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  02363.924.957 (24/24h)
Fax: 02363.924.956
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III
Địa chỉ: 1151/45 Đường 30/4, P. 11, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3850.950 (24/24h) 
Fax: 0254.3810.353
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV
Địa chỉ Số 65, đường Nguyễn Văn Linh, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3880.373
Fax: 0258.3880.517

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 1059

Tháng hiện tại: 35394

Tổng: 2400267

Các VBPL liên quan đến lĩnh vực TKCN trên biển

Số hiệu

Tìm trong trích yếu

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Quyết định số 824/QĐ-CHHVN của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam v/v chuyển trụ sở làm việc và đổi tên Trạm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Hà Tĩnh 824/QĐ-CHHVN 12/6/2024 Quyết định Quyết định v/v chuyển trụ sở làm việc và đổi tên Trạm Phối hợp tìm kiếm,...
Sổ tay tìm kiếm cứu nạn hàng không – hàng hải (tái bản lần thứ 2) 26/12/2023 Khác Triển khai thực hiện văn bản số 1737/BGTVT-KCHT ngày 21/02/2024 của Bộ Giao thông vận...
Thông tư số 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 03/2024/TT-BGTVT 21/02/2024 Thông tư Thông tư số 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 14/11/2023 Thông báo Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá
Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2023 của Bộ GTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam 1252/QĐ-BGTVT 05/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phối...
Luật số 18/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Phòng thủ dân sự 18/2023/QH15 20/06/2023 Luật Luật Phòng thủ dân sự
Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức 48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Nghị định Ngày 17/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một...
Thông tư số 38/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thông tin an ninh hàng hải 38/2022/TT-BGTVT 30/12/2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên...
Phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 535/QĐ-TTg 20/5/2023 Quyết định
Quyết định Công bố mở Cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV 411/QĐ-CHHVN 06/4/2022 Quyết định
Quyết định của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 32/QĐ-UBQG 12/01/2022 Quyết định Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Ngày 12/01/2022, Ủy...
Công bố mở Cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I 417/QĐ-CHHVN 08/04/2021 Quyết định Công bố mở Cầu cảng Trung tâm Phối hợp  tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực...
Công bố mở Cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II 415/QĐ-CHHVN 08/04/2021 Quyết định Công bố mở Cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II
Công bố mở Cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III 602/QĐ-CHHVN 13/05/2021 Quyết định Công bố mở Cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III.
Quyết định Ban hành kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển 217/QĐ-UBQGUPSCTT&TKCN 16/03/2020 Quyết định Ban hành kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển
Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quyết định
Quyết định bổ sung danh mục các nhiệm vụ thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) 506/QĐ-TTg 05/04/2019 Quyết định Bổ sung danh mục các nhiệm vụ thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu...
Thông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải 10/2019/TT-BGTVT 11/3/2019 Thông tư Vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGTVT về phòng, chống thiên tai trong...
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên...
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT 1268/QĐ-BGTVT 18/6/2018 Quyết định Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành Quyết định số 1268/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2018 quy...
1 2 »