Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực Hàng hải

Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực Hàng hải

Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực Hàng hải

Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực Hàng hải

Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực Hàng hải
Home » Legal information » Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực Hàng hải

Hotline

HEAD OFFICES
Address: No.11A, Lang Ha Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.
Hotline: 024.37683050 (24/24h)
Fax: 024.37683048
MARITIME SEARCH AND RESCUE COORDINATION CENTER ZONE 1
Address: No.34, 33 Lane, Ngo Quyen Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City.
Hotline: 02253.759.508 (24/24h)
Fax: 02253.759.507
MARITIME SEARCH AND RESCUE COORDINATION CENTER ZONE 2
Address:  Hoang Sa Street, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City.
Hotline: 02363.924.957 (24/24h)
Fax: 02363.924.956
MARITIME SEARCH AND RESCUE COORDINATION CENTER ZONE 3
Address: No.1151, 45 Lane, 30/4 Street, Ward 11, Ba Ria - Vung Tau City, Vung Tau Province.
Hotline: 0254.3850.950 (24/24h) 
Fax: 0254.3810.353
MARITIME SEARCH AND RESCUE COORDINATION CENTER ZONE 4
Address: No.65, Nguyen Van Linh Street, Thanh Dat Hamlet, Phuoc Dong Village, Nha Trang City, Khanh Hoa Province.
Hotline: 0258.3880.373
Fax: 0258.3880.517

Website Link

ACCESS STATISTICS

Online now: 4

Today: 209

Current month: 1461

Total: 848319

Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực Hàng hải

Content is being updated!